پشتیبانی فروش: (تلگرام)5698-929-0910 _ 33114741-021

به فروشگاه اکسپرس تایر خوش آمدید

کاتالوگ و مقالات

اکسپرس تاير برای راهنمایی مشتریان در جهت انتخاب مناسب لاستیک، مقالات و کاتالوگ هایی را در این بخش قرار داده است.

 

ساختمان تایر رادیال

نکاتی درباره نگهداری تایر

باد کردن تایر با گاز نیتروژن

سائیدگی تایر

سایر تایر، سریال تایر، شاخص بار و نماد سرعت چیست؟

توصیه هایی برای خارج نمودن تایر از سرویس